Ihr Team

Nils Stützer

Inhaber
Orthopädietechniker
Physiotherapeut
Manualtherapeut
Personal Trainer

Melanie Stützer

Physiotherapeutin
Manualtherapeutin
Verwaltung

Sebastian Franken

Leitung Therapie
Physiotherapeut B.Sc.
Manualtherapeut
Personal Trainer

Gabriele Klein

Physiotherapeutin

Sandra Efremidis

Physiotherapeutin

Katerina Petsalaki

Physiotherapeutin

Colin Weber

Physiotherapeut

Ulrike Herdtle

Physiotherapeutin

Rosi Epple

Leitung Rezeption

Pia Erbil

Rezeption